Garanti

Bestått garantiNesten ALLE består teoriprøven etter å ha tatt teorikurs på nettlappen.no. Vi gir derfor en unik garanti at dersom du stryker på teorieksamen ved Trafikkstasjonen etter å ha gjennomført teorikurs hos oss, får du ny tilgang til teorikurset! 

Følgende vilkår gjelder: 

  1. Teorikurset du har gjennomført på nettlappen.no må ha hatt en varighet på mer enn to uker. 
  2. Du må ha gjennomført teorikurset med bestått eksamen før du tar teoriprøven ved Trafikkstasjonen. 
  3. Varigheten på den nye tilgangen til teorikurset er på to uker. 
  4. Dokumentasjon på ikke bestått teoriprøve må sendes oss pr. e-post for å få ny tilgang til teorikurset. 
  5. Krav om ny tilgang til teorikurs må sendes innen én uke etter at du ikke har bestått teoriprøven ved Trafikkstasjonen. 
  6. Garantien gjelder fra 24. august 2011