Vilkår

Disse vilkårene gjelder for kjøp av tilgang til tjenester fra nettlappen.no til forbrukere. Vilkårene utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av tilgang til tjenestene er blant annet regulert i
Markedsføringsloven
Avtaleloven
E-handelsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.

Følg lenkene til disse lovene dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp. Der det i disse vilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Parter

Selger er Nettlappen AS og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

Tilgang til tjenester på nettlappen.no kan kjøpes enten via sikker betaling på internett med betalingskort eller via forhandlere som kodekort. Tilgang til teoriprøver på nettlappen.no kan i tillegg kjøpes via mobiltelefon som SMS med tilgangskode.

Betaling

Kjøp via nettlappen.no med sikker betaling på internett

Ditt kjøp blir registrert på vår server (datamaskin) og du blir ført videre til DIBS for sikker betaling med betalingskort. Umiddelbart etter betaling mottar du en e-post med kvittering for kjøpet. Kjøpesummen vil bli reservert på kortet ved kjøpsbekreftelse.  Dersom slik reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere kjøpet.  Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.  Kortet blir belastet 24 timer etter at kjøpet er foretatt, med hensyn til angrefrist. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling dersom det ikke er dekning på ditt betalingskort.

Kjøp av tilgangskodekort hos forhandler

Forhandlere kan selge kodekort til forbruker. Betaling skjer til forhandleren. Ved bruk av koden skal informasjon om brukernavn, personlig passord, fornavn, etternavn, e-post adresse, telefonnummer og eventuell tilknytning til forhandler oppgis. Tilgangskoden på kodekortet må benyttes innen utløpsdatoen som er angitt på kodekortet. Aktivering av tilgangskoden før denne dato gir deg tilgang til tjenesten for hele perioden, selv om tilgangskodens utløpsdato kommer før varigheten på tjenesten opphører.

Kjøp av tilgangskode via SMS

Tilgang til teoriprøver kan kjøpes ved å sende et kodeord til nettlappen.no sitt kortnummer. Kjøper får en returmelding pr. sms som inneholder en tilgangskode. Betaling skjer ved at kjøper belastes for mottatt sms med tilgangskode. Tilgangen til teoriprøvene blir aktivert når tilgangskoden benyttes på nettlappen.no. 

Avbestilling

Når du kjøper tilgang til tjenester på nettlappen.no har du anledning til å ombestemme deg innen 24 timer etter at kjøpet er foretatt.  Dersom du allerede har betalt for tilgangen når du ombestemmer deg, får du pengene tilbake. 
Dersom du har gjort en åpenbar feil i forbindelse med kjøp av tilgang til en tjeneste på nettlappen.no gir vi deg anledning til å rette opp feilen innen 24 timer fra feilen ble gjort. Dersom du ombestemmer deg, og ikke ønsker å få tilgang til teorikurset, gjelder det samme.

Opplysninger mottatt av oss

Vi tilstreber oss å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. 
Vi tar imidlertid forbehold om skrive- og trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt av oss gjennom våre salgstilbud, markedsføring eller på annen måte.

Priser

Totalpriser inkluderer alle avgifter og statlige skatter. Totalprisen vises i kjøpsprosessen før vi ber om betalingsinformasjon og bekreftelse av kjøpet.

Personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger du oppgir til oss (navn og e-post), og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Disse opplysningene blir behandlet konfidensielt. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
* du har samtykket i utleveringen,
* når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
* i lovbestemte tilfeller.
For spørsmål relatert til personvern knyttet til produkter og tjenester som vi tilbyr, kan man ta kontakt med oss.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Dersom dette ikke lykkes kan du bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda. Alle tvister skal løses etter norsk rett.  Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i selgers verneting.

For ytterligere informasjon om kjøp av tilgang til teorikurs fra nettlappen.no, kontakt 
Nettlappen AS via e-post

Med vennlig hilsen
Nettlappen AS