Søknad om førerkort

Teoriprøve kl B

For å avlegge Teoriprøven på Trafikkstasjonen, må du ha en godkjent søknad for førerkort. Lenger nede på siden finner du søknad for førerkort, både elektronisk og for utskrift. Behandlingstiden for en søknad er ca to uker og du kan avlegge teoretisk prøve først etter at søknaden er godkjent. Når du skal til Trafikkstasjonen for å ta teoriprøven, husk å ta med gyldig legitimasjon. Du kan tidligst avlegge teoriprøve når du er 17 og 6 mnd. Den teoretiske prøven har gyldighet i 3 år.

Den teoretiske prøven består av 45 oppgaver med flere alternativer (3-5) på hvert spørsmål. Bare ett alternativ på hver oppgave er riktig. Hvis du har 7 eller færre feil er prøven bestått. Dersom du ikke består den teoretiske prøven, må du vente minst 14 dager før du kan prøve deg igjen. Du må bestå den teoretiske prøven for å kunne avlegge praktisk prøve.

Skal du avlegge teoretisk prøve klasse M (moped), kan du tidligst gjøre det den dagen du fyller 16 år. Søknad for Kl M må være godkjent på forhånd. Hvis dette er første gang du søker om Førerkort, kan du søke elektronisk.

Elektronisk søknad om førerkort

Dersom du ikke har førerkort fra før, må du fylle  ut  elektronisk søknad om førerkort. Før du kan ta teoriprøve, må søknaden være godkjent av Statens Vegvesen. Det blir blant annet innhentet uttalelse fra politiet om edruelighet og vandel. Gå til elektronisk søknadsskjema.

Hvis du for eksempel har førerkort klasse M140 (moped) eller klasse T (traktor) fra før, må du fylle ut et eget søknadsskjema. Søknad om utvidelse, fornyelse eller innbytte kan ikke leveres elektronisk. Last ned søknadsskjemaer her:

Tilpasset teoriprøve

Kan du dokumentere lese/skrivevansker, konsentrasjons- eller språkvansker, kan du få tilrettelagt (muntlig) teorirprøve. Søknad om tilrettelagt teoriprøve må leveres i god tid. Behandlingstiden er 3 til 4 uker.

Her kan du laste ned og skrive ut søknadsskjema for tilrettelagt prøve for ditt distrikt. Søknaden må sendes pr. post:

Den praktiske førerprøven

Det er Statens Vegvesen som gjennomfører den praktiske førerprøven og utsteder førerkort. Det vanligste er at trafikkskolen din bestiller praktisk førerprøve. For å få tildelt praktisk førerprøve, må den teoretiske prøven være bestått. Den praktiske prøven gjennomføres vanligvis med den bilen du har brukt under opplæringen og har ca 60 min varighet. Du kan be om at trafikklæreren følger med i bilen under førerprøven dersom du ønsker det. Dersom prøven ikke er bestått, blir det gitt en skriftlig begrunnelse og ny prøve kan tidligst gjennomføres om 4 uker.