Tips til teoriprøven

Tips for å bestå teoriprøvenDet er ikke alle som består teoriprøven på første forsøk. En ting er sikkert - det er lurt å forberede seg godt!

Det kan lønne seg å stille godt forberedt til teoriprøven og unngå stryk. Per 1. januar 2014 koster en teoriprøve 540,- ved Trafikkstasjonen, og da kan det bli dyrt å stryke to-tre ganger.

Ved å ta vårt teorikurs på nettlappen.no får du undervisning i alle emnene som kommer på teoriprøven ved Trafikkstasjonen. Teorikurset inkluderer også teoriprøver til hvert kapittel og en "teorieksamen" slik at du kan se hvordan du ligger an i forhold til teoriprøven du får på Trafikkstasjonen.

Noen gode råd:

1) Før teoriprøven:
- Forbered deg godt og lær fagstoffet så godt du kan. Det kan være lurt å ta et teorikurs og teoriprøver på nett.
- Gi deg selv en deadline. Ikke vent for lenge med å ta teoriprøven etter at du har studert stoffet og føler deg klar.
- Øvelseskjør mye og forsøk å koble teorien til det du opplever i trafikken. 

2) Når du tar prøven:
- Bruk GOD tid på å lese spørsmålene, og prøv å utelukke noen av svaralternativene. Mange får unødvendige feil fordi en ikke har forstått spørsmålet eller alternativene riktig.
- Vår erfaring er at mange får flest feil i emnet "Regulering av trafikk" som bl.a. dreier seg om trafikkskilt, veioppmerking o.l. Det kan være lurt å pugge litt ekstra på disse emnene...
- Tenk positivt og ikke undervurder deg selv og kunnskapene dine. 

Lykke til (og husk at vi har "bestått garanti" på flere av våre teorikurs på nett)!