Trafikk valgfag

Trafikk valgfagFra og med skoleåret 2014-15 vil det nye valgfaget Trafikk bli innført for hele ungdomstrinnet, etter en gradvis innføring fra høsten 2012. Mange skoleeiere vil tilby dette valgfaget ved sine ungdomsskoler.

Vi tror dette kommer til å bli et populært valgfag som mange 10. klassinger vil velge da det blant annet er lagt opp til å kunne ta store deler av Trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget (Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs som må gjennomføres før en kan begynne med øvelseskjøring).

I denne forbindelse har vi i Nettlappen AS nettbaserte læremidler som dekker læreplanen for valgfaget Trafikk, og er meget konkurransedyktig både pedagogisk, i forhold til omfang og pris. Undervisningsopplegget inkluderer blant annet leksjoner med tekst og tale på norsk, engelsk og arabisk, ca 100 videoer, teoriprøver og interaktive oppgaver.

Kontakt oss gjerne for demotilgang til fagstoffet, pristilbud eller informasjon.