Teorikurs

Teorikurs på nettTeorikurset på nettlappen.no er en artig og enkel måte å lære teorien til førerkort kl. B (bil). Kurset tilbys av trafikkskoler over hele landet.

Teorikurset på nett er som en levende bok med undervisningsvideoer, fagstoff, øvelser og teoriprøver. Kurset gjennomgår det nødvendige fagstoffet som forberedelse til å ta teoriprøven hos Trafikkstasjonen og forhåpentlig bli en bedre bilfører.

Du trenger ikke ekstra bøker eller tester - alt ligger tilgjengelig i kurset. Du kan f.eks. teste deg så mye du vil med teoriprøver som likner teoriprøven du får ved Trafikkstasjonen.

Språk og lydbok


Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk og arabisk, og det er lydbok til leksjonene.

Kursets innhold

Kurset består av ni kapitler og dekker det som beskrives i Læreplan Førerkortklasse B av Statens Vegvesen. Kapitlene følger temalisten som brukes i teoriprøvene fra Trafikkstasjonen:

1. Fører og eiers ansvar.
2. Teknisk om kjøretøyet.
3. Mennesket i trafikken.
4. Regulering av trafikk.
5. Plassering av kjøretøy.
6. Fremkommelighet.
7. Vikeplikt.
8. Kjøring under spesielle forhold.
9. Trafikkulykker, uhell og miljø.

Hvert kapittel begynner med en innholdsoversikt. Her får du en kort introduksjon om hva kapittelet dreier seg om.

Teori
Alle kapitler inneholder en teoridel, de fleste med integrerte undervisningsvideoer. Det teoretiske fagstoffet presenteres kortfattet og gir deg den nødvendige kunnskapen for hvert kapittel.

Øvelser
Hensikten med de interaktive øvelsene i hvert kapittel er at du får prøve dine egne kunnskaper. Du kan gjennomføre øvelsene så mange ganger du vil.

Teoriprøver
Hvert kapittel har en egne teoriprøver hvor du kan øve deg på spørsmål fra det aktuelle tema. Testene ligner dem du får på teoriprøven ved Trafikkstasjonen ved at du får flere alternativer til hvert spørsmål, og kun ett er riktig. Du kan ta så mange tester du ønsker.


Kjøp tilgang